Κάλεσμα σε Δράση

Articles in this section

  • Κάλεσμα Δράσης

    , by Vero (Stop TTIP)

    Εμπόριο υπέρ των ανθρώπων όχι των εταιρειών!
    Σταματήστε τις TTIP, CETA, TiSA και TPP! Όχι στην υφαρπαγή επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας! ΤΤΙΡ = ΕΕ-ΗΠΑ εμπορική συμφωνία | CETA = Συμφωνία για το εμπόριο μεταξύ ΕΕ-Καναδά| TiSA = Εμπορική Συμφωνία για την Ανταλλαγή Υπηρεσιών |
    Εμείς, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συνδικάτα, (...)