Afectades per la imposició de les grans infraestructures. Quin paper juguen el TTIP, el Pla Juncker i les corporacions transnacionals?

Les grans infraestructures són sovint presentades com un repte tècnic i tecnològic vinculat a la idea de progrés i desenvolupament. “Anar més enllà, fer-ho més ràpid o permetre el trànsit de més persones o mercaderies, és quelcom que fa que les nostres societats avancin”. Aquesta lògica s’imposa com a irrefutable en tot el planeta, minimitzant els seus elevats costos tant econòmics com socials i ambientals, i amagant altres interessos. Les infraestructures doncs, esdevenen les “venes” de trànsit del comerç i són essencial en l’expansió del capitalisme.

En els darrers anys, la financiarització de l’economia ha permès que el capital financer especulatiu incideixi de manera determinant en l’asignació, planificació i execució de les infraestructures. Això ha beneficiat clarament les empreses transnacionals, que a més treuen profit dels acords de lliure comerç per realitzar la seva activitat amb impunitat.

En la conferència proposem una anàlisi col·lectiva en profunditat que ens permeti enxarxar lluites. Per exemple, escoltarem l’experiència llatinoamericana sobre els impactes de tractats de lliure comerç, com és el cas del Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord (TLCAN). Ens mirarem en el mirall de plans d’integració de les infraestructures a América central (Pla Mesoamèrica - ex- “Plan Puebla Panamá”), i América del Sur (IIRSA i les megarepreses). També podrem establir paral·lelismes amb la lluita contra el Tractat de Lliure Comerç entre els Estats Units i la Unió Europea, que es negocia actualment, i amb el Fons Europeu per Inversions Estratègiques, conegut com a Pla Junker.

Un altre element clau es troba en la reflexió des de les comunitats, col·lectius i organitzacions afectades pels grans plans d’infraestructures. La seva resistència i les seves alternatives, des dels territoris directament afectats per la construcció, des de territoris del Sud Global que pateixen acaparament, en els centres urbans per la seva condició de hubs forçats on es concentren grans vies de transport i mercaderies o com a nous empobrits forçats a assumir els deutes il·legítims; aposten per la recuperació de la sobirania (energètica, alimentària, cultural, ...); en contraposició als projectes que impulsen i perpetuen un model d’acumulació i despossessió que no situa en el centre, ni com a prioritat, les necessitats de les persones.

View online : http://www.odg.cat

  • label pays : Spain
  • label intitule lieu ville : Barcelona
  • label intitule lieu emplacement : Barcelona
  • label date : 9 October 2015 17:00