Forsvar folkestyret - Nei til TISA

I Oslo har en rekke organisasjoner og aksjonsgrupper gått sammen om å arrangere det norske bidraget til aksjonsuken. Vi vil vise at demokratiet ikke er til salgs.
Norge er pådriver for avtalen for handel med tjenester (TISA). TISA er ikke signert, men vi frykter at avtalen vil presse fram konkurranseutsetting og privatisering av et bredt spekter av tjenester. Alt fra post, transport, helse til utdanning er på forhandlingsbordet. Norge er med i forhandlingene, men vi vet lite om hvordan Norge skal beskytte sine offentlige tjenester, og hvordan regjeringen vil beholde de folkevalgtes politiske handlingsrom.
For mer informasjon om TISA, se www.tisa.no
Hold av den 10, oktober! Vi starter på Jernbanetorget klokken 13.00. Mer informasjon kommer på disse nettsidene etterhvert:

www.folkeaksjonenmottisa.blogspot.no
www.fagforbundet.no
www.attac.no
www.neitileu.no
www.handelskampanjen.no
http://www.lo-oslo.no/

View online : https://www.facebook.com/events/919...

  • label pays : Norway
  • label intitule lieu ville : oslo
  • label intitule lieu emplacement : Jernbanetorget
  • label date : 10 October 2015 14:00