"TTIP – pułapka transatlantycka?” debata panelowa

Czy można wyobrazić sobie sytuację, w której firmy wielonarodowe żądają – i uzyskują! – szczodrą rekompensatę za to, że kodeks pracy lub ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska uniemożliwiają im osiągnięcie takich zysków, jakie mogłyby uzyskać, gdyby nie obowiązujące przepisy? Wydaje się to nieprawdopodobne, a jednak jest całkiem możliwe. To i inne rozwiązania przedkładające zyski ponad prawa człowieka i środowisko są elementem Transatlantyckiego Porozumienie w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), negocjowanego obecnie przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską. TTIP ma sprawić, że obowiązujące po obu stronach Atlantyku ustawodawstwo ugnie się przed regułami tzw. wolnego handlu. O tym, co jeszcze negocjuje się za zamkniętymi drzwiami opowiedzą:
dr. Iwo Augustyński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Maria Świetlik (Instytut Globalnej Odpowiedzialności)
Jakub Grzegorczyk (Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza)

Prowadzenie:
Przemysław Wielgosz (redaktor naczelny Le Monde diplomatique – edycja polska)

  • label pays : Poland
  • label intitule lieu ville : Wroclaw
  • label intitule lieu emplacement : Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Kamienna 43/59, sala 1 CKU
  • label date : 15 October 2015 14:00